Ochrana osobných údajov


Zásady spracúvania osobných údajov - FirstKnight Kft. www.jobowa.sk


1. Úvodné ustanovenia